Tilldelning av personnummer vid registrering i HLR för inresa till Danmark från utlandet (uppehållstillstånd)