Tilldelning av personnummer vid registrering i HLR för inresa till Danmark från utlandet (uppehållstillstånd)

en bostad eller ett permanent uppehållstillstånd

Det är din kommun som avgör om du uppfyller kraven i lagen om social trygghet § och § att vara registrerad som trädde i HLR För att bli registrerad som trädde i HLRdu måste vända dig till din hemkommun och bevisa att du har laglig bosättning (utomnordiska medborgare måste kunna uppvisa ett uppehållstillstånd ett uppehållstillstånd). och att du kommer att stanna här i landet i mer än tre månader Reglerna för registrering av inträde i HLR kan hittas i socialtjänstlagen kapitel. särskilt § och §.