Detta är hur vi får din faktura - sjukförsäkring 'danmark'