Skatt på kapital, den fria encyklopedin

I mars, vi fokus på mat och dryck

(Läs här om sitenotice) Rikedom är - som namnet antyder - en skatt på förmögenheterVerksamheten fastighetsskatten var i Danmark avskaffades. Bland de länder som idag har en förmögenhetsskatt, Frankrike, Norge och Schweiz. I de flesta länder, beskattas avkastningen av egendomen, dvs. den inkomst inkomst, ett typiskt har som en följd av att äga en förmögenhet, på olika sätt. I Danmark händer det bl. i form av skatt på ränteintäkter, aktieindkomstskat och pension löneskatt. Den danska värdet skatt är ibland som en förmögenhetsskatt. Detta är inte en korrekt tillämpning av begreppet, som det värdet inte tar hänsyn till den omfattning i vilken fastigheten är intecknad och, därmed, i själva verket inte är uttryck för en förmögenhet. Syftet med fastighetsskatten är att beskatta indirekt inkomst, som en husägare har i form sparade hyra (den så kallade imputerad hyra), och en förväntad kapitalvinst, eftersom bostäder vanligtvis ökar i pris över tiden. Det värdet är därför anses också av Danmarks Statistik som en skatt, men beräknas dock i dag på grundval av ejendomsvurderinger utan samband med den hem ägare är skattepliktig inkomst.

Du kan också delta i årets forårskonkurrence

Den franska ekonomen Thomas Piketty beskriver i sin bok Le Capital au XXIe siècle formueskattens utveckling i ett antal länder i väst.

Han rekommenderar en årlig progressiv skatt på kapital (eller, som han uttrycker det, skatt på kapital) som ett viktigt medel för att förhindra uppkomsten av ekonomisk ojämlikhet, som han annars ser som en trolig utveckling i världen i.

Han föreslår en skattesats på, för förmögenheter på upp till. euro, en skatt om, av förmögenheter mellan. euro, på förmögenheter mellan en och fem miljoner kronor. euro, och eller fler för förmögenheter på fem miljoner. En viktig orsak till utvecklingen är att genomsnittlig avkastning av förmögenhet efter Pikettys beräkningar är högre, ju större inkomst är. Verksamheten fastighetsskatt bör helst ses som tas ut globalt eller åtminstone på EU-nivå för att förhindra alltför stor skatteundvigelse.