Kontrakt, den fria encyklopedin

eller om det är oenighet om vad avtalet går ut på

vi fokus på mat och dryck (Läs här om sitenotice) ett avtal är Ett"löfte"eller ett"avtal"som ingås mellan personer och eller företag Överensstämmelse med avtalet intedet finns ett antal lagliga alternativ. Inom den civila lagen tolkas på ett kontrakt som en del av lagen om skyldigheter och bör därför respekteras Muntliga och skriftliga avtal har lika giltighet. men om du har en undertecknad och daterad handling som innehåller samtliga villkor för kontraktet.

lättat bördan av bevis i samband med någon överträdelse av kontraktet eller misstanke om detta.