I form, den fria encyklopedin

I mars, vi fokus på mat och dryck Det finns en skillnad mellan olika typer och typer av företag Den förstnämnda täcker personligen ägda företag, ensamföretagare, som bara har en ägare, eller partnerskap, som har flera ägareÄgare av en ideell verksamhet skall vara personligen ansvarig, och genom en möjligen. konkurs kommer att kunna tas i beslag av hela ejerenes förmögenhet. I ett handelsbolag skall vara ansvarig för alla ägare är solidariskt ansvariga, vilket innebär att borgenärerna kan få hela deras belopp som ska betalas av endast en av ägarna, om endast denna kommer att kunna betala fordran. Ett bolag är en separat juridisk enhet, och borgenärerna kan, som en utgångspunkt, bara göra utlägg av kapital. Därför finns det inget personligt ansvar för ägarna, om de inte har lämnat garantier för bolaget.