Den straffrättsliga prövningen av överfall tas bort - video är inte tillräckligt - Thriller - pin-kod