Advokater i Danmark. Alla advokater Online


Danmark


På andra frågor, bör du inte betala någon avgift

Du måste betala en avgift för behandling av ansökan, anmälan eller begäran om översyn av vissa frågor, om du inte är befriad från att betala avgiftDu ska vanligen betala en avgift när du ansöker om ett uppehållstillstånd eller om begränsad förlängning av uppehållstillstånd i dessa områden: Du måste också oftast betala avgiften om du har ett klagomål gällande beslut eller begära att ärendet återupptas i ett av dessa områden. Avgiften betalas samtidigt som du lämnar in din ansökan, anmälan eller begäran om omprövning. Förfarandet kommer att börja först när avgiften tas emot och registreras som betald. Om avgiften inte betalas i rätt tid, skall ansökan, anmälan eller begäran om omprövning avslås. Gebyrkravet i förhållande till ansökningar om uppehållstillstånd och program för begränsad förlängning av uppehållstillstånd kan frångås, om Danmarks internationella förpliktelser eller EU-regler som talar för det. För begäran om omprövning och klagomål från kravet på avgift, om det kommer att vara i strid med EU-regler som kräver betalning av avgift. Gebyrkravet i förhållande till ansökningar om permanent uppehållstillstånd, kan oftast bara göras om EU: s regler talar för det. Det beror på en konkret bedömning i det enskilda fallet om de krav för avgifter kan frångås.

På så sätt kan du se till att du väljer rätt fråga

Därför alla sökande inom ovan nämnda områden skapa alltid en sagsbestillings id på nyidanmark. I enlighet med Danmarks internationella åtaganden att skydda rätten till ett familjeliv, kravet på betalning av avgift för en specifik bedömning kan frångås i fråga om ansökningar om familjeåterförening eller för förlängning av familjeåterförening. Om myndigheten beslutar att en ansökan kan lämnas in gratis, det bara tagit en ståndpunkt i fråga om avgiften. Det är således inte tagit ställning till om ansökan kan godkännas, eller om de allmänna villkoren för uppehållstillstånd kan göras om. I följande stycken beskrivs ett antal exempel på när kravet på betalning av avgift kan utgå i enlighet med Danmarks internationella förpliktelser. Ud har dock bedömt att det i vissa länder har det skett en grundläggande förbättring av de allmänna förhållandena i landet, vilket innebär att den person som redan är bosatt i Danmark, inte längre riskerar förföljelse. I sådana fall betalar du en avgift när du ansöker om familjeåterförening eller om förlängning av familjeåterförening. Det gäller till exempel för personer som har beviljats uppehållstillstånd som flykting i samband med inbördeskriget i det forna Jugoslavien under -talet. Om den utländska kontor under förfarandet fastställs att den person som redan bor i Danmark, men ändå löper man risk förföljelse i sitt hemland, avgiften kommer att återbetalas. Efter praxis, barnen har fått en fristående bilaga till Danmark efter - års kontinuerlig laglig rätt att vistas här i landet och har konsekvent överförts i den danska institutioner och skolor. Immigration office kan också avstå från kravet på betalning av en avgift, om den person som redan bor i Danmark, har barn från ett tidigare förhållande (særbørn), även om dessa barn inte har fått en fristående bilaga till Danmark. Det är dock ett krav för att den andra föräldern i Danmark har sällskap av en viss utsträckning med barn. Immigration office kan också avstå från kravet på betalning av en avgift, om den person som redan är bosatt i Danmark, engagerade i sällskap till en viss del med særbørn i Danmark, som bor med den andra föräldern. Kravet på betalning av avgift kan utgå om den person som redan bor i Danmark, som lider av allvarlig sjukdom eller har ett funktionshinder, och personen inte kan betala den avgift som en följd av sitt funktionshinder. Turkiska medborgare som omfattas av associeringsavtalet mellan EU och Turkiet, omfattas inte av reglerna om betalning av avgift. Turkiska medborgare som ansöker om uppehållstillstånd på grund av arbete i Danmark, så det finns ingen anledning att betala avgiften. Turkiska medborgare som ansöker om uppehållstillstånd på grund av deltagande i ph. d. Turkiska medborgare, ansöka om förlängning av uppehållstillstånd eller permanent uppehållstillstånd, och som är ekonomiskt aktiva som anställda, egenföretagare eller tjänsteleverantörer, är också undantagna från betalning av avgift. Dessutom, du är undantagna från betalning av avgiften, om du söker för ett uppehållstillstånd, om förnyelse av uppehållstillstånd eller permanent uppehållstillstånd på grund av familjeåterförening med en hemvist, en turkisk medborgare som är ekonomiskt aktiva som anställd, oberoende leverantör eller tjänsteleverantör. EU-EES-medborgare, som söker för att stanna enligt EU: s regler, är undantagna från betalning av avgift.

En sådan ansökan måste lämnas in till den statliga Förvaltningen.

Nordiska medborgare behöver inte ansöka om uppehållstillstånd för att bo i Danmark och nordiska medborgare måste därför inte betala avgiften. Om du tror att du är befriad från att betala avgiften, och att du därför lämna in din ansökan, begäran om omprövning eller ett överklagande utan att betala avgift, men myndigheterna finner att det inte finns någon grund för att avstå från kravet på betalning av avgift, ansökan, begäran om en ny prövning eller överklagande avslås. Detta innebär att du måste börja om processen igen och skapa en ny sagsbestillings id, betala avgiften och skicka in en ny ansökan, begäran om omprövning eller ett klagomål. Om du har betalat avgiften, men myndigheterna tycker att det är en grund för att avstå från kravet på betalning av avgift, kommer du att få en depositionsavgift återbetalas.

Också, du måste inte betala avgiften för att ett överklagande av ett beslut eller en begäran om att återuppta ett fall inom ett av dessa områden.

Också, du måste inte betala avgift för överklaganden som rör hur ett ärende hanteras, dvs. en sagsbehandlingsklage Om du behöver ansöka om uppehållstillstånd, förlängning av uppehållstillstånd eller permanent uppehållstillstånd, rekommenderar vi att du betalar avgiften insidan av relevanta ansøgningsside på nyidanmark under fliken"att ansöka om". På ansøgningssiden du kan också läsa mer om de relevanta villkoren du under fliken"Vad du vet". Har du frågor om avgifter på sagsområderne familjeåterförening, religiösa arbetstagare och permanent uppehållstillstånd, kan du.