Danmark

Det finns, beroende på vilken typ av värden som du är, de olika inbjudningar som du kan använda när du behöver för att bjuda in en visering som är bosatt, på besök i DanmarkOm den sökande lämnar in sin ansökan vid en dansk representation, kan du med fördel använda en digital inbjudan.

Om den sökande lämnar in sin ansökan på ett annat lands representation, som Danmark har en repræsentationsaftale med, till exempel Norge eller Sverige, måste du använda ett papper inbjudan.

Om du har slutfört en inbjudan, och sökanden har gjort gällande inbjudan id (endast digital inbjudan) eller avslutat papirinvitation tillsammans med ansökan om visering och annan relevant dokumentation, kommer det i de flesta fall förkorta handläggningstiden avsevärt. Detta kommer oftast innebära att frågan har varit fullt informerade redan vid tiden för ansökan, så att inget behov av att söka ytterligare information från värden i Danmark. Om sökanden inte lämnar in en inbjudan id eller en papirinvitation tillsammans med ansökan, sökanden, däremot, räknar med en längre behandlingstid, eftersom information måste erhållas genom utrikesdepartementet från dig som värd i Danmark. Om den sökande lämnar in sin ansökan på en dansk representation, du kan pre-godkänd organisation dra nytta av att använda digital inbjudan VF. Ange information om den sökande kommer att bo under sin vistelse i Danmark, och som bär kostnaden för vistelsen och sökanden lämnar hans eller hennes ansökan på en dansk representation och ditt företag organisation inte i förväg har godkänts, kan du använda digital inbjudan VU. Om den sökande lämnar in sin ansökan på ett annat lands representation, du kan endast använda pappersbaserade inbjudan. Inbjudan i Word-format, du kan fylla i på skärmen innan du skriver ut. Inbjudan i pdf-format du måste skriva ut och fylla i för hand. Om den sökande lämnar in sin ansökan på en dansk representation, kan du dra nytta av att använda digital inbjudan VU att bjuda in en vän eller en familjemedlem. Om den sökande lämnar in sin ansökan på ett annat lands representation, du kan endast använda pappersbaserade inbjudan. Inbjudan i Word-format, du kan fylla i på skärmen innan du skriver ut. När du har publicerat en digital inbjudan, kommer du automatiskt att få en inbjudan id. Om den sökande lämnar hans eller hennes ansökan på en dansk representation, måste du skicka inbjudan id för att den sökande. Han eller hon kan sedan gå på representation och lämna in sin ansökan. På representation sökanden skall underrätta inbjudan id Ansökan kommer då att automatiskt tillsammans tillsammans med din inbjudan, inom den representation kommer att behandla visum affär. Inbjudan-id kan användas endast om den sökande lämna in sin ansökan på en dansk representation. Om den sökande lämnar in sin ansökan i ett annat land gästfrihet, inbjudan id används inte. Detta beror på att representation inte har tillgång till din digital inbjudan. Om, dock, du har skrivit en digital inbjudan kan du ladda ner en kopia av inbjudan via Min Sida. Du måste skriva ut inbjudan och skicka det till den sökande, som de behöver för att få inbjudan på representation. Immigration office rekommenderar att du registrerar inbjudan i handen innan du skickar den till sökanden. Här kan du logga in med NemID du använde för att registrera din digital inbjudan. På Min Sida kan du se om den sökande har varit på representation för att ge in sin ansökan, och visum fråga har skickats till Danmark för bearbetning på immigration office. Du kommer också att kunna se om det är ett beslut som fattas av visa-affär. Personlig information om dig som värd, som ska anges på inbjudan, ges till de berörda myndigheterna i medlemsstaterna och behandlas av dem som har en åsikt om beslutet på ansökan om visering.

De data som kommer att läsas in och lagras i informationssystemet för viseringar (VIS) för högst fem år.

Här kommer de att vara tillgängliga för utfärdande av visum myndigheterna och de myndigheter som utför visumkontrol vid de yttre gränserna och av medlemsstaternas invandring och asyl tjänster. Den information som sparas för myndigheterna att kontrollera om villkoren för laglig inresa, uppehållstillstånd och laglig bosättning på medlemsstaternas territorium är uppfyllda. Informationen kan också användas för att identifiera personer som inte uppfyller eller inte längre uppfyller dessa villkor, för att pröva en ansökan om asyl och avgöra vem som har ansvar för sådan behandling. Under vissa omständigheter, information kommer också att göras tillgänglig för de utsedda myndigheterna i medlemsstaterna och av Europol för att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra allvarliga kriminella handlingar. Du har rätt att veta vilken information som finns registrerad om dig som värd för SHOWEN, och den medlemsstat som överförde uppgifterna. Du kan begära att uppgifter om dig som är felaktig, att vara fast, och att den information om dig som är olagligt behandlas, utplånas. Den myndighet som behandlar ansökan, informerar du på din uttryckliga begäran, hur du kan utöva din rätt till tillgång till dina personliga uppgifter och få dem korrigerade eller raderade. Du informeras också om vilka lämpliga åtgärder enligt landets nationella lagstiftning. Du kan använda formuläret VS för att begära åtkomst till VIS (visa information system) och den information som har registrerats om dig. Blanketten i Word-format, du kan fylla i på skärmen innan du skriver ut. Blanketten är i pdf-format måste du skriva ut och fylla i för hand. Den nationella regleringsmyndigheten i Danmark (danska data protection agency) att hantera klagomål som gäller skydd av personuppgifter. Representationer kan göras till den danska data protection agency.