Bestämmelser för skatt - kræftens bekæmpelse

Vi gör vårt bästa för att besvara dina frågor

Kræftlinjen, chatt, online råd, e-post, lokala kræftrådgivninger, patient, kalender- forskare från mer än tjugo länder och sextio vetenskapliga forskare i epidemiologi och grundläggande biologisk forskningInteraktion med konventionell behandling, patientsamtaler, studier på alternativ behandling, de fonder som berörs i Samtalen med patienterna och deras familjer, socialt utsatta patienter, stöd för barn och ungdomar, den medicinska utlåtanden av rehabiliterande insatser på cancerområdet, videor om sena effekter, mall, och verktyg för rehabilitering av palliativ vård av cancer, rekommendationer och verktyg för palliativ vård, professionell palliativ nätverk Du är välkommen att ta kontakt med de anställda på den danska Cancer society. Både privatpersoner och företag kan få avdrag för donationer till välgörenhet och Cancer society.

Få en överblick av hur man får ett skatteavdrag här

Storleken av dina avdrag beror på vad du donera till. Du kan donera på två sätt, som ger dig olika fradragsmuligheder: du Donera direkt till forskning, du kan få fullt avdrag, oavsett belopp. Pengarna från din gåva går till forskning som finansieras av cancerfonden, och inte stöd för förebyggande av cancer eller stöd för patienter och anhöriga."Det finns ingen gräns, om du ger gåvor, bidrag och donationer till välgörenhetsorganisationer för forskning. Så, kan du få avdrag när beloppet är högre än. (. nio hundra kr.) Avdrag registreras automatiskt på din årliga deklarationen. (Källa: SKATTEVERKET). Donationer till Cancer allmänt ändamål avdragsgilla upp till. tre hundra kr (. nio hundra år), du Skänka pengar till Cancer allmänt ändamål, forskning, förebyggande arbete, och lag, kan du få avdrag för donationer upp till. tre hundra kr Du kan bara få avdrag för donationer, om du inte får något i gengäld för din betalning. Medlemskap i Danish Cancer society, konkurrencedeltagelse eller biljetter för lotterier som inte ger avdrag. Om du köper en produkt från Danish Cancer society, du får inte dra av ingående mervärdesskatt. Om du är osäker på om du har lämnat ditt personnummer kan du fyller i vårt registreringsformulär, vi kommer att se till att du får dina avdrag.

Företag kan uppnå fullt avdrag oavsett donation storlek genom att donera till forskning jfr.

bedömningen act, section H. Ditt företag kan välja att stödja forskning inom cancer, forskning om bröstcancer, till barn och unga eller prostatacancer. Vänligen kom ihåg att skriva ditt registreringsnummer, när du ger en gåva, så ser vi till att donationen kommer automatiskt anmälas till SKATTEVERKET. Får ditt företag en reklameydelse i samband med ett samarbete, kan som regel få avdrag för det belopp som rörelsekostnader. Alla donationer med reklameydelse kommer att vara föremål för mervärdesskatt på fakturan.

Det är upp till företaget att döma, oavsett om de har rätt att dra av det belopp som driftskostnader (f.

reklameudgift) jfr.

statsskattelovens §.